" بسم الله الرحمن الرحیم " ملی پوشان به دو دسته تقسیم شدند - دوستدار علیرضا نادی
    لوگوی وبلاگ دوستدار علیرضا نادی

ملی پوشان به دو دسته تقسیم شدند

دوشنبه 9 خرداد 1390

خولیو ولاسکو بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی را به دو گروه الف و ب تقسیم کرد


خولیو ولاسکو سرمربی تیم ملی والیبال کشورمان بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی را به دو گروه تقسیم کرد تا  بازیکنان در دو گروه مجزا زیر نظر یک سرمربی (ولاسکو)، با دو کادرکمک مربی مجزا  و کادر بدنسازی مشترک (دکتر تاروردی زاده و داوود ملکی)به تمرین بپردازند.
در گروه الف که  ناصر شهنازی ومیر مصطفی شجاعی خولیو ولاسکو را به عنوان کمک همراهی می کنند، اسامی بازیکنان عباتست از
1- امیر حسینی
2- سعید معروف
3- علیرضا نادی
4- سید محمد موسوی عراقی
5- حسام بخششی
6- عادل غلامی
7- فرهاد نظری افشار
8- آرش کشاورزی
9- آرش کمالوند
10- مهدی بازار گرد
11- علی حسین
12- احسن ا.. شیرکوند
13- محسن عندلیب
14- رحمان داوودی
15- محمد محمدکاظم
16- مسعود غلامی

در گروه ب نیز  که پیمان اکبری و رضا ابراهیمی کمک های خولیو ولاسکو هستند ، اسامی بازیکنان عبارتست از  :
1- علیرضا بهبودی
2- مهدی مهدوی
3- حمزه زرینی
4- علی سجادی
5- ادریس دانشفر
6- فرهاد قائمی
7- علی کریمی
8- آرش صادقیانی
9- وحید والی
10- گل محمد سخاوی
11- عبدالرضا علیزاده
12- جواد محمد نژادی
13- ساسان دژارا
14- ولی نور محمدی 
15- علیرضا جدیدی
16- پیمان کریمی
17- رضا صفائی
18- محمد شریعتی

گفتنی است در تمرین نوبت صبح گروه ب از ساعت9 تا 11 و گروه الف از ساعت 11 تا 13 کار خواهند کرد و در تمرین  نوبت عصر نیز از ساعت 16 تا 18 گروه ب و از ساعت 18 تا 20 گروه الف تمرین می کنند.
 شایان ذکر است  محمد شریعتی امروز با اجازه کادر فنی در استراحت  بود از فردا به جمع اردونشینان در گروه ب اضافه خواهد شد.

Checkpagerank.net