" بسم الله الرحمن الرحیم " نتایج هفته پنجم لیگ برتر والیبال مردان باشگاههای کشور - دوستدار علیرضا نادی
    لوگوی وبلاگ دوستدار علیرضا نادی

نتایج هفته پنجم لیگ برتر والیبال مردان باشگاههای کشور

پنج‌شنبه 12 آبان 1390

مهمان

میزبان

نتیجه

ست 1

ست2

ست3

ست4

ست5

جمع پوئن

تماشاگر

پیکان

میزان خراسان

1  - 3

23  - 25

30  - 32

26  - 24

20  - 25

0  - 0

99  - 106

1000

گیتی پسند

باریج اسانس

2  - 3

17  - 25

25  - 18

14  - 25

25  - 22

11  - 15

92  - 105

1500

مناطق نفت خیز

کاله مازندران

3  - 1

25  - 23

25  - 20

23  - 25

25  - 16

0  - 0

98  - 84

2500

آلومینیوم المهدی

کرمان

2  - 3

25  - 17

15  - 25

21  - 25

25  - 20

11  - 15

97  - 102

150

پیشگامان کویر

هاوش گنبد

2  - 3

25  - 21

25  - 20

23  - 25

22  - 25

16  - 18

111  - 109

3600

گسترش نوین

سایپا البرز

3  - 1

26  - 28

25  - 23

29  - 27

25  - 22

0  - 0

105  - 100

500

شهرداری ارومیه

شهرداری تبریز

0  - 3

23  - 25

14  - 25

21  - 25

0  - 0

0  - 0

58  - 75

2000 

 

Checkpagerank.net