" بسم الله الرحمن الرحیم " برنامه ایران در مرحله سوم جام جهانی - دوستدار علیرضا نادی
    لوگوی وبلاگ دوستدار علیرضا نادی

برنامه ایران در مرحله سوم جام جهانی

جمعه 4 آذر 1390

تیم ملی والیبال ایران در مرحله سوم جام جهانی ژاپن روز شنبه از ساعت 11 تا 12 ظهر در سالن اصلی برگزاری مسابقات این مرحله تمرین خواهد کرد.
ساعت 11(5:30 صبح به وقت تهران) روز یکشنبه مقابل ایالات متحده یه میدان می رود.
از ساعت 18:30 تا 20 یکشنبه تمرین می کند.
ساعت 11 روز دوشنبه با مصر مصاف می دهد.
از ساعت 18:30 تا 20 دوشنبه تمرین می کند.
ساعت 15 روز (9:30 صبح به وقت تهران) دوشنبه نیز در حالی در برابر چین صف آرایی خواهد کرد که از ساعت 9 تا 10:30 همین روز تمرین خواهد داشت


برنامه ایران در مرحله سوم جام جهانی 1


Checkpagerank.net