" بسم الله الرحمن الرحیم " تاریخ بازی فردای ایران - دوستدار علیرضا نادی
    لوگوی وبلاگ دوستدار علیرضا نادی

تاریخ بازی فردای ایران

دوشنبه 7 آذر 1390

آخرین روز دور سوم جام جهانی فردا (سه شنبه) برگزار می شود که ساعت برگزاری آنها به وقت تهران به این شرح است


ساعت 9:30

ایران - چین

Checkpagerank.net