" بسم الله الرحمن الرحیم " نتایج هفته پنجم دور برگشت - دوستدار علیرضا نادی
    لوگوی وبلاگ دوستدار علیرضا نادی

نتایج هفته پنجم دور برگشت

دوشنبه 10 بهمن 1390
کاله مازندران 3 - مناطق نفت خیز 0

 

رده

تیم

امتیاز

برد

معدل ست

معدل پوئن

1

پیکان

43

14

2.42

1.12

2

سایپا البرز

42

15

2.66

1.10

3

کاله مازندران

40

14

2.09

1.07

4

شهرداری ارومیه

37

11

1.95

1.09

5

هاوش گنبد

32

10

1.46

1.05

6

گیتی پسند

31

11

1.37

1.11

7

پیشگامان کویر

31

11

1.35

1.02

8

شهرداری تبریز

23

7

0.82

1.00

9

باریج اسانس

20

8

0.79

0.96

10

نوین کشاورز

18

6

0.66

0.94

11

میزان خراسان

14

5

0.61

0.91

12

آلومینیوم المهدی

13

4

0.50

0.91

13

کرمان

7

2

0.29

0.86

14

مناطق نفت خیز

6

1

0.24

0.84

 

Checkpagerank.net