" بسم الله الرحمن الرحیم " کاله آمل -نوین کشاورز - دوستدار علیرضا نادی
    لوگوی وبلاگ دوستدار علیرضا نادی

کاله آمل -نوین کشاورز

پنج‌شنبه 20 بهمن 1390

تیم والیبال کاله آمل در برابر تیم والیبال نوین کشاورز به پیروزی دست یافت

مازنیها در این بازی ستهای اول دوم و چهارم را با امتیازات 25 بر 14 ؛ 25 بر 21 و 25بر 23 پیروز و ست سوم را با امتیاز 26 بر 28 به حریف واگذار کردند

Checkpagerank.net