" بسم الله الرحمن الرحیم " برنامه روز سه شنبه ملی پوشان - دوستدار علیرضا نادی
    لوگوی وبلاگ دوستدار علیرضا نادی

برنامه روز سه شنبه ملی پوشان

سه‌شنبه 9 خرداد 1391

http://iranvolleyball.com/images//Content/Contents/PicService/06855630-8001-450d-b3cb-3796906bee86/IMG_4725.JPG


برنامه روزانه تیم ملی والیبال ایران در روز سه شنبه 9 اردیبهشت به وقت توکیو به شرح زیر است:

صبحانه                     8 تا 10
کشش                       10:30
جلسه                       11:00  
ناهار                         12:00
حرکت برای مسابقه        15:00
مسابقه                      16:00
شام                         20:00

Checkpagerank.net