" بسم الله الرحمن الرحیم " اولین تمرین تیم ملی ایران - دوستدار علیرضا نادی
    لوگوی وبلاگ دوستدار علیرضا نادی

اولین تمرین تیم ملی ایران

جمعه 12 خرداد 1391

گزارش تصویری از اولین تمرین تیم ملی ایران در سالن مسابقه رقابت های انتخابی المپیک

توکیو - سالن مترو پولیتن

پنج شنبه 11 خرداد ماه

1391


http://iranvolleyball.com/images//Content/Contents/PicService/b1b66f9d-b3ec-4b0e-93d5-48aa56e46926/IMG_4931.JPG


http://iranvolleyball.com/images//Content/Contents/PicService/b1b66f9d-b3ec-4b0e-93d5-48aa56e46926/IMG_4905.JPG


http://iranvolleyball.com/images//Content/Contents/PicService/b1b66f9d-b3ec-4b0e-93d5-48aa56e46926/IMG_4911.JPG

Checkpagerank.net