" بسم الله الرحمن الرحیم " نتایج سومین روز رقابت های جام باشگاه های آسیا - دوستدار علیرضا نادی
    لوگوی وبلاگ دوستدار علیرضا نادی

نتایج سومین روز رقابت های جام باشگاه های آسیا

دوشنبه 12 تیر 1391

کاله ایران ۳   العربی یک (۲۵ بر ۲۰، ۲۷ بر ۲۹، ۲۶ بر ۲۴ و ۲۵ بر ۱۶)


http://iranvolleyball.com/images//Content/Contents/PicService/077d0e5e-2ec5-45d2-9c4d-f7287dde4456/FACE9211.JPG

Checkpagerank.net