" بسم الله الرحمن الرحیم " ملی پوشان یکشنبه چه برنامه ای دارند؟ - دوستدار علیرضا نادی
X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
    لوگوی وبلاگ دوستدار علیرضا نادی

ملی پوشان یکشنبه چه برنامه ای دارند؟

یکشنبه 29 آبان 1390

ساعت 9: صبحانه
ساعت 9:30: جلسه آنالیز
ساعت 10:30: حرکت به سمت تمرین
11 – 12:30: تمرین
13:15: ناهار
17: حرکت به سمت سالن برای مسابقه
18:20: شروع مسابقه
بعد از مسابقه: شام
بعد از شام: جلسهملی پوشان یکشنبه چه برنامه ای دارند  1

Checkpagerank.net