" بسم الله الرحمن الرحیم " نخستین اردوی تیم ملی والیبال - دوستدار علیرضا نادی
    لوگوی وبلاگ دوستدار علیرضا نادی

نخستین اردوی تیم ملی والیبال

سه‌شنبه 15 فروردین 1391

 تصویری از نخستین اردوی تیم ملی والیبال در سال 91

دوشنبه 14 فروردین 1391

تهران - سالن والیبال مجموعه ورزشی آزادی


http://iranvolleyball.com/images//Content/Contents/PicService/4b960bbf-46a2-490b-9f9f-eb43c52db01f/FACE8468.jpg


http://iranvolleyball.com/images//Content/Contents/PicService/4b960bbf-46a2-490b-9f9f-eb43c52db01f/IMG_1217.JPG


http://iranvolleyball.com/images//Content/Contents/PicService/4b960bbf-46a2-490b-9f9f-eb43c52db01f/IMG_1392.JPG


http://iranvolleyball.com/images//Content/Contents/PicService/4b960bbf-46a2-490b-9f9f-eb43c52db01f/IMG_1458.JPG


http://iranvolleyball.com/images//Content/Contents/PicService/4b960bbf-46a2-490b-9f9f-eb43c52db01f/IMG_1258.JPG


http://iranvolleyball.com/images//Content/Contents/PicService/4b960bbf-46a2-490b-9f9f-eb43c52db01f/FACE8467.jpg


Checkpagerank.net